Λεωφόρος Βουλιαγμένης 120, Αργυρούπολη - 210 9606543